Đánh đầu đuôi là sao ăn được bao nhiêu tiền khi trúng

Đánh đầu đuôi là sao ăn được bao nhiêu tiền khi trúng