Lô trượt được áp dụng chơi ở cả miền Bắc và miền Nam

Lô trượt được áp dụng chơi ở cả miền Bắc và miền Nam