Những ưu điểm và nhược điểm của song thủ lô bạn biết chưa?

Những ưu điểm và nhược điểm của song thủ lô bạn biết chưa?